Wetsvoorstel taakstrafverbod bij geweld tegen personen met een publieke taak

Wetsvoorstel taakstrafverbod bij geweld tegen personen met een publieke taak

Dit wetsvoorstel breidt het huidige taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven uit naar elke vorm van fysiek geweld tegen politiemensen, medewerkers van de brandweer of ambulance, buitengewoon opsporingsambtenaren en bepaalde andere functionarissen. In dergelijke gevallen kan niet meer worden volstaan met het opleggen van een 'kale taakstraf', dat wil zeggen een taakstraf die niet wordt gecombineerd met een andere, vrijheidsbenemende sanctie.