Elektronische handel binnen de EU: btw-heffing in land van bestemming

Elektronische handel binnen de EU: btw-heffing in land van bestemming

Het doel van de richtlijn elektronische handel is met name gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten. Ondernemers die binnen de EU afstandsverkopen van goederen verrichten aan consumenten in andere Lidstaten, zullen door de nieuwe regels sneller dan nu de btw over die verkopen verschuldigd worden in de Lidstaat van de consument. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het beginsel van belastingheffing in het land van bestemming.