Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

De Richtlijn verkoop van goederen heeft betrekking op consumentenkoop. Deze richtlijn vervangt de oude Richtlijn consumentenkoop uit 1999. Er was behoefte aan aangepaste rechten voor kopers en verkopers met meer oog voor digitale elementen. De richtlijn levering van digitale inhoud & digitale diensten bevat bepalingen over de consumentenkoop die specifiek gaan over de levering van digitale inhoud & digitale diensten. Bij de termen 'digitale dienst' en 'digitale inhoud' kan gedacht worden aan online spellen en applicaties, maar ook aan cloud-diensten.
Deze richtlijnen hebben als doel om consumenten meer rechtszekerheid te geven en ondernemingen een duidelijk contractueel kader te bieden. Bovendien wordt het makkelijker voor kleine en middelgrote ondernemingen om hun producten in de EU te verkopen.