Wetsvoorstel vrachtwagenheffing

Wetsvoorstel vrachtwagenheffing

Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een kilometerheffing voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens op de hoofdwegen in Nederland. Iedere vrachtwagen zal moeten beschikken over boordapparatuur die de gereden kilometers registreert. De vrachtwagenhouder sluit daarover een dienstverleningsovereenkomst met een private dienstaanbieder. De verschuldigde heffing wordt aan de dienstaanbieder betaald, die deze vervolgens afdraagt aan de staat.