Wetsvoorstel aanpassing regeling aandelenoptierechten

Wetsvoorstel aanpassing regeling aandelenoptierechten

Voorgesteld wordt om de fiscale regeling voor aandelenoptierechten per 1 januari 2022 te wijzigen, waardoor het aantrekkelijker wordt om aandelenoptierechten als loon te verstrekken. Op basis van de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten belast op het moment dat deze optierechten worden uitgeoefend, het moment waarop de optierechten worden omgezet in aandelen. Met dit voorstel wordt het heffingsmoment in beginsel verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn—en er dus liquide middelen voorhanden kunnen zijn om de belastingen te voldoen.