Wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdhulp

Wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdhulp

Dit wetsvoorstel wijzigt hoofdstuk 6 Jeugdwet, dat betrekking heeft op de gesloten jeugdhulp. Doel van die wijziging is de rechtspositie van jeugdigen in gesloten accommodaties te verbeteren. Daarbij wordt in het bijzonder beoogd om vrijheidsbeperking van jeugdigen te voorkomen, middels introductie van het 'nee, tenzij'-principe.