Wetsvoorstel tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen

Wetsvoorstel tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg) om mogelijk te maken dat coronatoegangsbewijzen alleen kunnen worden gebaseerd op vaccinatie tegen, of herstel na COVID (2G) en niet langer op basis van een negatieve coronatest. Dit geldt voor bepaalde activiteiten in sectoren die expliciet in de wet worden benoemd, waaronder cultuur, evenementen en horeca. '2G' kan niet worden ingezet in het onderwijs en op de werkvloer. De Raad van State is niet onafwijzend, maar wel kritisch. De manier waarop 2G juridisch wordt vormgegeven is ontoereikend; de wet maakt bijvoorbeeld niet duidelijk wat er in de uitvoering precies van bedrijven wordt verwacht.