Verzamelwet gegevensbescherming

Verzamelwet gegevensbescherming

Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht. Zo wordt verduidelijkt dat ten aanzien van beoordeling of sprake is van een 'zwaarwegend algemeen belang' afgewogen dient te worden of de verwerkersbelangen zwaar genoeg wegen ten opzichte van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen (zie MvT p. 21). Ook wordt de Faillissementswet verduidelijkt ten aanzien van de grondslag voor curatoren om persoonsgegevens te mogen verwerken.