Wetsvoorstel wijziging grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Wetsvoorstel wijziging grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de EU-richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen middels wijziging van huidige Afdeling 3A van Titel 7 van Boek 2 BW. Tevens wordt het nieuwe rechtskader van de richtlijn voor grensoverschrijdende splitsingen en omzettingen ge´mplementeerd in een nieuwe Afdeling 6 van Titel 7, respectievelijk een nieuwe Titel 7A. Hoewel de drie grensoverschrijdende verrichtingen (omzetting, fusie en splitsing) aanzienlijk van elkaar verschillen, ontstaat met de wetswijzigingen een op hoofdlijnen vergelijkbare procedure voor iedere verrichting.