Wetsvoorstel Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Wetsvoorstel Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Voorgesteld wordt om een nieuw artikel 13a aan de Arbowet toe te voegen. Dit artikel regelt ten eerste dat iedere werknemer zich tot een interne en/of externe vertrouwenspersoon kan wenden ingeval hij/zij te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen.