Wat moet ik doen als ik ontslag krijg?

Wat moet ik doen als ik ontslag krijg?

Het kan best even schrikken zijn als uw werkgever u vertelt dat u ontslagen wordt. Ook wanneer u het al een tijdje aan zag komen, bijvoorbeeld omdat er weinig werk was. Blijf in ieder geval altijd rustig.

 

Wanneer kan ik ontslag krijgen?

 

Er zijn verschillende situaties waarin uw werkgever ervoor kan kiezen om u te ontslaan. Bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen, of wanneer u al langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent. In deze situaties kan uw werkgever u ontslaan als het UWV hiervoor toestemming verleent.

Er zijn ook andere redenen denkbaar voor ontslag, zoals een conflict tussen u en uw werkgever. Ook dat kan een geldige reden zijn voor ontslag. Uw werkgever kan de kantonrechter verzoeken om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Als uw werkgever geen geldige reden heeft om toestemming te krijgen van het UWV of om uw arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter, is er nog een andere mogelijkheid om uw dienstverband te beëindigen. Uw werkgever kan proberen om tot ontslag met wederzijds goedvinden te komen. Dat betekent dat u instemt met het ontslag en samen met uw werkgever afspraken maakt.

Tot slot kunt u ook op staande voet worden ontslagen, al komt dit zelden voor. Dit kan namelijk alleen als er dringende redenen zijn. Denk hierbij aan diefstal of fraude door u.

 

Gevolgen

Hoe groot de gevolgen van uw ontslag zijn, is afhankelijk van de exacte situatie. In de meeste gevallen heeft u gelukkig recht op een transitievergoeding en een WW-uitkering, als u nog geen nieuwe baan heeft. Alleen wanneer u ontslagen wordt op staande voet is dit vrijwel nooit het geval.

 

Ontslaghulp kan helpen

 

Wat uw precieze ontslagsituatie ook is, het is altijd verstandig om uw situatie vrijblijvend te laten bekijken door een juridisch expert. Hij of zij kan u adviseren over de vervolgstappen en of het bijvoorbeeld zinvol is om bezwaar te maken tegen uw ontslag. Ook kan een juridisch expert u helpen in de onderhandelingen met uw werkgever, bijvoorbeeld over de ontslagvergoeding.

 

Stappen
Als uw werkgever aankondigt dat hij u wil ontslaan, blijf dan vooral rustig. Analyseer eerst de situatie en zet in ieder geval nooit direct uw handtekening onder een voorstel van uw werkgever.

 

1. Verzamel alle informatie
Zorg dat u helder heeft waarom uw werkgever u precies wil ontslaan: welke redenen zijn hiervoor en hoe kan uw werkgever dit onderbouwen?

 

2. Ga niet meteen akkoord
U bent misschien geneigd om snel akkoord te gaan, om deze vervelende situatie zo snel mogelijk achter de rug te hebben. Het is echter verstandig om de situatie eerst even te laten bezinken en alles rustig door te nemen.

 

3. Schakel juridische hulp in
Daarnaast is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een juridisch expert helpt u om het meeste uit uw ontslag te halen en kan u helpen om bezwaar te maken.

 

Oplossingen

Een juridisch expert kan u op verschillende manieren helpen. Het is altijd verstandig om uw situatie vrijblijvend te laten bekijken en u te laten adviseren over eventuele vervolgstappen. Ook kan een juridisch expert u adviseren, bijvoorbeeld elke keer nadat u contact heeft gehad met uw werkgever. Laat u een juridisch expert liever contact hebben met uw werkgever? Dat is natuurlijk ook mogelijk. 

 

 

Veelgestelde vragen

 

Kan mijn werkgever me zomaar ontslaan?
Nee, uw werkgever kan u nooit zomaar ontslaan. Hiervoor moeten altijd goede redenen zijn en is afhankelijke van de precieze situatie toestemming nodig van het UWV, de kantonrechter of van uzelf.

 

Mijn werkgever doet mij een ontslagvoorstel. Ben ik verplicht dit te accepteren?
Als uw werkgever u een voorstel doet voor ontslag met wederzijds goedvinden is het verstandig om dit niet meteen te accepteren, ook als u bereid bent om het ontslag te accepteren. Er is altijd ruimte voor onderhandeling. Uiteraard heeft u ook het recht om überhaupt niet in te stemmen met het ontslag.

 

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?
Ja, u heeft recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding) als u langer dan 2 jaar in dienst bent geweest bij uw werkgever en als het ontslag op initiatief van uw werkgever was. Alleen wanneer u ernstig verwijtbaar bent aan het ontslag, heeft u hier geen recht op. . Ook in geval van een terecht ontslag op staande voet heeft u vrijwel nooit aanspraak op een ontslagvergoeding.

 

 

Over Ontslaghulp
Kiest u ervoor om juridische hulp in te schakelen? Dan wordt u bijgestaan door één van de ervaren juridische experts uit het team van Daan van Zon. Daan is jurist arbeidsrecht met 15 jaar ervaring en is daarnaast een expert op het gebied van ontslagrecht. Hij en zijn team streven ernaar om voor u het beste uit uw ontslagsituatie te halen. Ontdek wat Daan en zijn team voor u kunnen doen.