ECLIECLI:EU:C:2006:457
Datum13-07-2006
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 juli 2006. # Gesellschaft fur Antriebstechnik mbH & Co. KG tegen Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberlandesgericht Dusseldorf - Duitsland. # Executieverdrag - Artikel 16, punt 4 - Geschillen betreffende registratie of geldigheid van octrooien - Exclusieve bevoegdheid van gerecht van plaats van deponering of registratie - Rechtsvordering tot vaststelling van niet-inbreuk - Incidenteel opgeworpen kwestie van geldigheid van octrooi. # Zaak C-4/03.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-4/03
NJB 2006, 1235
De exclusieve bevoegdheid inzake registratie en geldigheid van octrooien van art. 16 lid 4 EEX omvat mede een beroep op nietigheid van een octrooi bij wege van verweer of incidentele eis.

(Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG / Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-4/03
[2006] EuLF 107
Brussels Convention Article 16(4) - Proceedings concerned with the registration or validity of patents - Exclusive jurisdiction. (GAT).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-4/03
RvdW 2006, 760
Verzoek om prejudiciële beslissing krachtens het protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitleg door het HvJ EG van het EEX-Verdrag, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf bij beslissing van 5 december 2002. Art. 16 punt 4 EEX-Verdrag. Geschillen betreffende de registratie of geldigheid van octrooien.

(Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG / Lamellen und Kupplungsbau Betailigungs KG).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-4/03
NIPR 2006, 205
Octrooi: bevoegdheid, geldigheid octrooi. (Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (Duitsland) / Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (Duitsland)).
TijdschriftartikelGerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, 13-07-2006, C-4/03
Patentrecht und Europäisches Zivilprozessrecht - Auslegung des EuGVÜ - Ausschließliche Gerichtszuständigkeit für Patente auch bei Nichtigkeitseinrede im Patentverletzungsverfahren - Gesellschaft für Antriebstechnik ./. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs-KG [GAT].
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 03-07-2006, C-4/03
«JBPr» 2007/1
Dit arrest behoort bij het hiervoor afgedrukte openingsartikel.

(Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG / Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-4/03 (met noot)
P. Vlas
NJ 2008/78
Geschillen betreffende de registratie of geldigheid van octrooien. Exclusieve bevoegheid van gerecht van de plaats van deponering of registratie. Rechtsvordering tot vaststelling van nietinbreuk. Incidenteel opgeworpen kwestie van geldigheid van octrooi.

(Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG / Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG).
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:10315