ECLIECLI:EU:C:2006:458
Datum13-07-2006
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 juli 2006.#Roche Nederland BV e.a. tegen Frederick Primus en Milton Goldenberg.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hoge Raad der Nederlanden - Nederland.#Executieverdrag - Artikel 6, punt 1 - Pluraliteit van verweerders -Bevoegdheid van gerecht van woonplaats van een der verweerders - Rechtsvordering wegens inbreuk op Europees octrooi - In verschillende verdragsluitende staten gevestigde verweerders - Octrooi-inbreuken in verschillende verdragsluitende staten.#Zaak C-539/03.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-539/03
NJB 2006, 1236
Art. 6 lid 1 EEX dat bij pluraliteit van verweerders bevoegdheid ten aanzien van alle verweerders vestigt in de woonplaats van een van die verweerders, is niet van toepassing op een procedure inzake beweerdelijke inbreuken op een Europees octrooi, in meerdere landen gepleegd door in die landen gevestigde vennootschappen. Dit geldt ook als de vennootschappen onderdeel uitmaken van een concern en hun handelen gebaseerd is op een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van een van hen.

(Roche Nederland BV / Frederik Primus/Milton Goldenberg).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-539/03
[2006] EuLF 105
Brussels Convention Article 6(1) - More than one defendant - Action for infringement of a European patent. (Roche Nederland and Others).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-539/03
RvdW 2006, 759
Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens het protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitleg door het HvJ EG van het EEX-Verdrag, ingediend door HR 19 december 2003, RvdW 2004, 10. Art. 6 punt 1 EEX-Verdrag. Pluraliteit van verweerders.

(Roche Nederland BV e.a. / F. Primus, M. Goldenberg).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-539/03
NIPR 2006, p. 319
Bevoegdheid: octrooi-inbreuk, meerdere verweerders, geldigheid octrooi; grensoverschrijdend verbod; connexiteit; vennootschappen: concern. (Roche Nederland BV e.a. / F. Primus, M. Goldenberg (beiden Verenigde Staten van Amerika)).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-539/03
«JBPr» 2007/2
Dit arrest behoort bij het hiervoor afgedrukte openingsartikel.

(Roche Nederland BV e.a. / F. Primus, M. Goldenberg).
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-539/03 (met noot)
P. Vlas
NJ 2008/76
Art. 6 sub 1 EEX-Verdrag. Pluraliteit van verweerders. Bevoegdheid van gerecht van woonplaats van een der verweerders. Rechtsvordering wegens inbreuk op Europees octrooi. Octrooi-inbreuken in verschillende verdragsluitende staten. Verweerders gevestigd in verschillende verdragsluitende staten. 'Spin-in-the-web'.

(Roche Nederland B.V. / Frederick Primus, Milton Goldenberg).
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4233
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:123
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6670
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5827
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6333
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6332
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6331