ECLIECLI:EU:C:2013:105
Meer over deze zaak:
Datum26-02-2013
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 26 februari 2013.#Aklagaren tegen Hans Akerberg Fransson.#Verzoek van het Haparanda tingsratt om een prejudiciele beslissing.#Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Toepassingsgebied - Artikel 51 - Ten uitvoer brengen van het Unierecht - Bestraffing van gedragingen waarmee eigen middelen van de Unie worden geschaad - Artikel 50 - Beginsel ne bis in idem - Nationale regeling waaronder dezelfde onrechtmatige gedraging kan worden bestraft volgens twee aparte procedures, een bestuurlijke en een strafrechtelijke - Verenigbaarheid.#Zaak C-617/10.
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 12-06-2012, C-617/10
V-N 2012/32.7
Samenloop fiscale boete en strafvervolging geoorloofd?
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 26-02-2013, C-617/10
V-N 2013/13.6
Onrechtmatige gedraging kan worden bestraft volgens zowel een bestuurlijke als een strafrechtelijke procedure.
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 26-02-2013, C-617/10
NJB 2013, 614
Handvest van grondrechten van Europese Unie - Toepassingsgebied - Artikel 51 - Ten uitvoer brengen van Unierecht - Bestraffing van gedragingen waarmee eigen middel van Unie wordt geschaad - Artikel 50 - Beginsel ne bis in idem - Nationale regeling waaronder dezelfde onrechtmatige gedraging kan worden bestraft volgens twee aparte procedures, een bestuurlijke en een strafrechtelijke - Verenigbaarheid.
(Aklagaren / Hans Akerberg Fransson)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 26-02-2013, 19/13 en C-617/10
FP Select 2013/nr. 107
EU-Hof vindt 'ne bis in idem' op grond van handvest toelaatbaar.
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 26-02-2013, C-617/10 (met noot)
H.C.F.J.A. de Waele
JB 2013/58
Toepassingsgebied. Ten uitvoer brengen van Unierecht. Ne bis in idem. Nationale regeling waaronder dezelfde onrechtmatige gedraging kan worden bestraft volgens twee aparte procedures, een bestuurlijke en een strafrechtelijke.
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 26-02-2013, C-617/10
RvdW 2013, 515
Handvest van grondrechten van Europese Unie. Bestraffing van gedragingen waarmee eigen middel van Unie wordt geschaad. Nationale regeling waaronder dezelfde onrechtmatige gedraging kan worden bestraft volgens twee aparte procedures, een bestuurlijke en een strafrechtelijke.

(Aklagaren / Hans Akerberg Fransson)
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 26-02-2013, C-617/10
AB 2013/131
Belastingboete en strafvervolging wegens btw-fraude geven uitvoering aan het recht van de Unie in de zin van art. 51 Hv. Het ne-bis-in-idem-beginsel van art. 50 Hv staat niet in de weg aan een fiscale en strafrechtelijke sanctie, voor zover de eerste sanctie geen strafrechtelijke sanctie is.

(Aklagaren / Hans Akerberg Fransson)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 26-02-2013, C-617/10 (met noot)
H.C.F.J.A. de Waele
JIN 2013/104
Het ne-bis-in-idembeginsel neergelegd in art. 50 van het Handvest staat er niet aan in de weg dat een lidstaat voor dezelfde feiten achtereenvolgens een fiscale sanctie en een strafrechtelijke sanctie oplegt voor zover de eerste sanctie geen strafrechtelijke sanctie is (wat de nationale rechter dient uit te maken). Het EU-recht regelt niet de verhouding tussen het EVRM en de rechtsordes van de lidstaten, en bepaalt evenmin welke gevolgen de nationale rechter moet verbinden aan een conflict tussen door het EVRM gewaarborgde rechten en bepalingen van nationaal recht.
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 26-02-2013, C-617/10 (met noot)
M.R. Mok
NJ 2013/348
Handvest van grondrechten van Europese Unie. Bestraffing van gedragingen waarmee eigen middel van Unie wordt geschaad. Nationale regeling waaronder dezelfde onrechtmatige gedraging kan worden bestraft volgens twee aparte procedures, een bestuurlijke en een strafrechtelijke.

(Aklagaren / Hans Akerberg Fransson)
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 26-02-2013, C-617/10 (met noot)
J. Morijn
EHRC 2013/112
Handvest Grondrechten EU, Toepassingsgebied, Werkingssfeer, Tenuitvoerlegging Unierecht, Ne bis in idem-beginsel
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 26-02-2013, C-617/10 (met noot)
J.A.R. van Eijsden
BNB 2014/15c*
Zaak Ňkerberg Fransson. Achtereenvolgens fiscale sanctie en strafrechtelijke vervolging wegens niet-nakoming aangifteverplichtingen. Toetsing ne-bis-in-idembeginsel van EU-Handvest.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2161 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1809 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2040 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3270 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1152 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3174 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:187 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1970 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3022 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:354 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3295 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:667 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:125 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:28 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:990 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:362 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1253 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1036
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:724
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1779
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:303
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:364
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:363
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1528
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:633
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:8361
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1056
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:291
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2879
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:11439
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:898
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4860
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2018
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:794
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:4379
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:10224
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1198
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:780
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:475
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1720
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3796
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1893
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:8358
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:126
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8635
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:482
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3032
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1021