ECLIECLI:EU:C:2014:2041
Datum03-07-2014
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Vijfde kamer) van 3 juli 2014.#Kamino International Logistics BV en Datema Hellmann Worldwide Logistics BV tegen Staatssecretaris van Financien.#Verzoeken van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciele beslissing.#Invordering van een douaneschuld - Beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging - Recht om te worden gehoord - Adressaat van het invorderingsbesluit die niet is gehoord door de douaneautoriteiten voordat dit besluit werd genomen, maar in de daaropvolgende bezwaarfase - Schending van de rechten van de verdediging - Vaststelling van de rechtsgevolgen van de niet-eerbiediging van de rechten van de verdediging.#Gevoegde zaken C-129/13 en C-130/13.
TijdschriftartikelHvJ EU 25-02-2013, C-129/13, C-130/13 (met noot)
Redactie
V-N 2014/13.8
A-G Wathelet concludeert dat Nederland het verdedigingsbeginsel schendt. In Nederland kan een belastingplichtige namelijk zijn bezwaren pas uiten nadat een aanslag is opgelegd. Onder voorwaarden kan deze schending zonder gevolgen blijven.
TijdschriftartikelHvJ EU 03-07-2014, C-129/13, C-130/13, ECLI:EU:C:2014:2041 (met noot)
Redactie
V-N 2014/36.6
Schending verdedigingsbeginsel door Nederland kan onder voorwaarden zonder gevolgen blijven
TijdschriftartikelHvJ EU 03-07-2014, C-129/13, C-130/13, ECLI:EU:C:2014:2041 (met noot)
M.J.W. van Casteren
BNB 2014/231
Zaak Kamino International Logistics. Europeesrechtelijk verdedigingsbeginsel rechtstreeks van toepassing. Schending leidt alleen tot nietigverklaring besluit indien de procedure zonder die schending een andere afloop had kunnen hebben
TijdschriftartikelHvJ EU 03-07-2014, C-129/13, C-130/13
RvdW 2014/1232
Leent het Europeesrechtelijke beginsel van eerbiediging door de administratie van de rechten van de verdediging zich voor rechtstreekse toepassing door de nationale rechter? Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, moet het Europeesrechtelijke beginsel van eerbiediging door de administratie van de rechten van de verdediging aldus worden geÔnterpreteerd dat het beginsel is geschonden indien de adressaat van een voorgenomen beslissing weliswaar niet is gehoord voordat de administratie jegens hem een bezwarende maatregel nam maar in een nadien volgende bestuurlijke (bezwaar)fase, die voorafgaat aan een rechtsingang bij de nationale rechter, alsnog in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2161 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3467 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1809 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2077 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2989 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1152 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3174 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2664 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:255 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:354 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2980 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2165 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3295 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1667 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:28 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1898 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:362 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:994 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4084 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2501 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1253 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:990 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3128 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3178 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6884 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:187
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:724
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2820
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3225
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3031
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1779
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:40
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3130
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2623
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:364
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:363
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2569
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:4543
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1056
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:8805
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4997
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4711
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4280
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1674
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1632
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:302
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:39
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2102
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3129
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4860
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4472
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2442
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:995
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1828
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1719
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1718
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1063
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:676
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:675
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:674
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:780
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1743
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:4599
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2414
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1893
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1500
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14391
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:8361
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:8358
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:7738
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:661
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10301
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:7580
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4324
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2601
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:6221
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:196
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3549
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:10783
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1633
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3032
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:12157
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3517
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:70
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1721
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1720