ECLIECLI:EU:C:2014:215
Datum03-04-2014
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 april 2014.#Hi Hotel HCF SARL tegen Uwe Spoering.#Verzoek van het Bundesgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Justitiele samenwerking in burgerlijke zaken - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Internationale bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad - Handeling in een lidstaat die bestaat in deelneming aan een onrechtmatige handeling op het grondgebied van een andere lidstaat - Bepaling van de plaats waar het schade brengende feit zich heeft voorgedaan.#Zaak C-387/12.
TijdschriftartikelHvJ EU 03-04-2014, C-387/12 (Hi Hotel/Spoering) (met noot)
M.M.M. van Eechoud
AMI 2014/10
Internationale bevoegdheid rechter bij grensoverschrijdende inbreuk auteursrecht. EEX-Verordening (EG) nr. 44/2001. Bepaling van plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Plaats van intreden beweerde schade.
TijdschriftartikelInternationale bevoegdheid bij geschillen met meerdere vermeende veroorzakers van beweerde schade
E.J.H. Poorthuis
Bb 2014/68
In het Hi Hotel-arrest vult het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof), in lijn met de eerder gewezen Melzer- en Pinckney-arresten, de bevoegdheidsgrond van art. 5 sub 3 EEX-Verordening nader in voor geschillen waarbij er meerdere vermeende veroorzakers van de beweerde schade zijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:36 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3951 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:5087
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:6136
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:7833
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1848
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:6885
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:1889