ECLIECLI:EU:C:2017:204
Datum14-03-2017
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 14 maart 2017.#Asma Bougnaoui en Association de defense des droits de l'homme (ADDH) tegen Micropole SA.#Verzoek van de Cour de cassation (Frankrijk) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling - Discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging - Wezenlijk en bepalend beroepsvereiste - Begrip - Wens van een klant dat de diensten niet worden verleend door een werkneemster die een islamitische hoofddoek draagt.#Zaak C-188/15.
Recht.nl artikelWerkgever mag hoofddoek op werkvloer verbieden (14-03-2017)
Een verbod tot het dragen van een hoofddoek kan indirecte discriminatie vormen, als dit tot gevolg heeft dat personen die een bepaalde godsdienst aanhangen worden benadeeld. Deze indirecte discriminatie kan echter worden gerechtvaardigd door het nastreven van een algemeen beleid van politieke, filosofische en religieuze neutraliteit op de werkvloer.
> Samenvatting zaken C-157/15 en C-188/15 (HvJ EU)
> Voorwaarden aan verbod hoofddoek op het werk (Expertisecentrum Europees Recht)
> Werkgever mag hoofddoek verbieden (Merel Raab, Van Benthem & Keulen)
> Uitspraak Hof van Justitie geen vrijbrief om hoofddoek van werkvloer te weren (College voor de Rechten van de Mens)
> Werkgever mag hoofddoekverbod hanteren (Joost Schunselaar, AKD)
> Werkgever bepaalt kleding(voorschriften), geen discriminatie (Maarten van Gelderen, Ontslag.nl)
> Noot bij ECLI:EU:C:2017:203 (Monique Steijns, EUtopia law)
> Het Hof van Justitie heeft gesproken: mag een werkgever de hoofddoek nu verbieden? (Monique de Witte-van den Haak, Blog Arbeids- en Ambtenarenrecht)
> Is een verbod op hoofddoek toegestaan? (GMW advocaten)
> ‘Verbod van werkgever op zichtbaar dragen van religieus teken is geen directe discriminatie’ (Marieke ten Broeke, Bronsgeest Deur)
> Verbod hoofddoek op het werk géén discriminatie, mits …. (Barbara van Dam, DeClerq)
> Uitgesproken: Hoofddoek (Pieter Joost Schaap, Capra)
> Ontslag werkneemster vanwege het dragen van een hoofddoek geoorloofd? (Juultje van der Zanden, Taylor Wessing)
> De zaak Achbita (Monique Steijns, NJB.nl)
Recht.nl artikelRechtspraak onder een populistisch gesternte (04-04-2017)
In literatuur over populisme wordt herhaaldelijk opgemerkt dat populisten punten naar voren brengen waar 'de bevolking' zich zorgen over zou maken, terwijl de 'politieke elite' deze liever niet zou bediscussiëren. Om welke punten gaat dit, wat de rechtspraak betreft?
> Rechtspraak onder een populistisch gesternte (Ybo Buruma, NJB.nl)
> The Dangerous Rise of Populism (Human Rights Watch)
Recht.nl artikelNoot bij twee uitspraken inzake een hoofddoekverbod bij particuliere werkgevers (30-05-2017)
Gratis annotatie, u aangeboden door Wolters Kluwer. Vrijheid van ondernemerschap. Geen discriminatie op grond van godsdienst, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Neutraliteit vormt een legitiem doel. Rekening willen houden met de wensen van een klant vormt echter geen wezenlijk en bepalend beroepsvereiste.
> Eén noot bij twee uitspraken inzake een hoofddoekverbod bij particuliere werkgevers (AB 2017/162 en AB 2017/163, met dank aan Wolters Kluwer)
TijdschriftartikelHvJ EU 14-3-2017, C-188/15 (met noot)
E. Cremers-Hartman
JAR 2017/97
Wens van werkgever dat werknemer geen hoofddoek draagt, is geen wezenlijk en bepalend beroepsvereiste in de zin van Richtlijn 2000/78/EG
TijdschriftartikelHvJ EU 14-03-2017, C-188/15
TAP 2017, sign. 140
De wil om rekening te houden met de wens van de klant om werkzaamheden niet te laten verrichten door iemand met een hoofddoek vormt geen wezenlijk en bepalend beroepsvereiste
TijdschriftartikelHvJ EU 14-03-2017, C-188/15 (met noot)
M.L.P. Loenen
AB 2017/163
Hoofddoekverbod particuliere werkgever. Rekening willen houden met wensen klant geen wezenlijk en bepalend beroepsvereiste
TijdschriftartikelHvJ EU 14-03-2017, C-188/15
NJB 2017/1080
Asma Bougnaoui & Association de défense des droits de l’homme (ADDH) vs. Micropole SA. Prejudiciële vragen. Moet artikel 4, lid 1, van richtlijn 2000/78 aldus worden uitgelegd dat de wil van een werkgever om rekening te houden met de wensen van een klant om diensten van de werkgever niet langer te laten verrichten door een werkneemster die een islamitische hoofddoek draagt, een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste is in de zin van deze bepaling?
TijdschriftartikelHvJ EU 14-03-2017, C-188/15
EHRC 2017/97
Discriminatieverbod, Godsdienstvrijheid, Verbod op het dragen van een hoofddoek, Directe discriminatie naar godsdienst, Wezenlijk en bepalend beroepsvereiste, Wensen van de klant geen wezenlijk en bepalend beroepsvereiste.
TijdschriftartikelHvJ EU 14-03-2017, C-188/15
RAV 2017/53
Discriminatie. Gelijke behandeling. Wezenlijk en bepalend beroepsvereiste. Is de wil van een werkgever om rekening te houden met de wensen van een klant om diensten van de werkgever niet langer te laten verrichten door een werkneemster die een islamitische hoofddoek draagt een wezenlijk en bepalend beroepsvereiste, zodat geen sprake is van ongeoorloofde discriminatie?
TijdschriftartikelHvJ EU 14-03-2017, C-188/15
RvdW 2017/762
Sociale politiek. Richtlijn 2000/78/EG. Gelijke behandeling. Discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging. Wezenlijk en bepalend beroepsvereiste. Begrip. Wens van een klant dat de diensten niet worden verleend door een werkneemster die een islamitische hoofddoek draagt.
TijdschriftartikelHvJ EU 14-03-2017, C-188/15
SEW 2017/118
Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling – Discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging – Wezenlijk en bepalend beroepsvereiste – Begrip – Wens van een klant dat de diensten niet worden verleend door een werkneemster die een islamitische hoofddoek draagt
TijdschriftartikelHvJ EU 14/03/2017, C-188/15 (met noot)
M.F. Schoevaars, A. van Ommeren
JIN 2017/128
Gelijke behandeling, Discriminatie, Kleding, Godsdienst, Bedrijfsvoorschriften, Wezenlijk en bepalend beroepsvereiste, Neutraliteit, Indirecte discriminatie, Hoofddoek, Objectieve rechtvaardiging.