ECLIECLI:EU:C:2017:309
Meer over deze zaak:
Datum27-04-2017
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Eerste kamer) van 27 april 2017.#A-Rosa Flussschiff GmbH tegen Union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales d'Alsace (Urssaf) en Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubunden.#Verzoek van de Cour de cassation (Frankrijk) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Migrerende werknemers - Sociale zekerheid - Toepasselijke wetgeving - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikel 14, lid 2, onder a) - Verordening (EEG) nr. 574/72 - Artikel 12 bis, punt 1 bis - Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat - Varend personeel - Werknemers die in een andere lidstaat zijn gedetacheerd - Zwitsers filiaal - E 101-verklaring - Bewijskracht.#Zaak C-620/15.
TijdschriftartikelHvJ EU 27-04-2017, C-620/15 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2017/24.14
Afgegeven E101-verklaring bindend voor zowel socialezekerheidsorganen als rechterlijke instanties
TijdschriftartikelHvJ EU 27-04-2017, C-620/15 (met noot)
H.J. Simon
USZ 2017/257
Toepasselijke wetgeving, Varend personeel, Werknemers die in een andere lidstaat zijn gedetacheerd, E101-verklaring, Bewijskracht.
TijdschriftartikelHvJ EU 27-04-2017, C-620/15
RSV 2017/140
Een door het bevoegde orgaan afgegeven E101-verklaring blijft zijn waarde behouden. Het bindt daarmee niet alleen de socialezekerheidsorganen van de lidstaat waar het werk wordt verricht maar ook de rechterlijke instanties van die lidstaat.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5844 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2817 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5843 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:845
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5848
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5847
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2389
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2617