ECLIECLI:EU:C:2017:458
Datum14-06-2017
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Zevende kamer) van 14 juni 2017.#Verband Sozialer Wettbewerb eV tegen TofuTown.com GmbH.#Prejudiciele verwijzing - Gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten - Verordening (EU) nr. 1308/2013 - Artikel 78 en bijlage VII, deel III - Besluit 2010/791/EU - Definities, aanduidingen en verkoopbenamingen - ,Melk' en ,Zuivelproducten' - Benamingen gebruikt voor de afzetbevordering en de afzet van zuiver plantaardige levensmiddelen.#Zaak C-422/16.
Recht.nl artikel'Tofuboter' en 'sojamelk' verboden (14-06-2017)
Zuiver plantaardige producten mogen in beginsel niet worden vermarkt onder benamingen als melk, room, boter, kaas of yoghurt. Die worden door het Unierecht voorbehouden aan producten van dierlijke oorsprong en niet aan plantaardige producten als tofu, amandelen of soja.
> Samenvatting zaak C-422/16 (HvJ EU)
> Misleidende etikettering en bescherming van de consument (Thera Adam, Kneppelhout & Korthals)
> Voor plantaardige producten mogen geen benamingen als 'melk' of 'kaas' worden gebruikt (Nysingh Advocaten-Notarissen)
> TofuTown (IE-forum.nl)
> Geen soja-‘melk’ meer maar… sojasap?: Europese uitspraak over benaming niet-dierlijke ‘zuivel’-producten (Raoul Grifoni Waterman, Bird & Bird)
TijdschriftartikelHvJ EU 14-06-2017, C-422/16
JW 2017/55
Aanduidingen, Verkoopbenamingen, Melk en zuivelproducten, Afzetbevordering, Plantaardige levensmiddelen.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:378
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1293