HvJ EU 05-12-2023, C-807/21 (Deutsche Wohnen SE tegen Staatsanwaltschaft Berlin)


ECLIECLI:EU:C:2023:950
Meer over deze zaak:
CiteertitelRNL2023-1270816
Datum05-12-2023
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 5 december 2023.#Deutsche Wohnen SE tegen Staatsanwaltschaft Berlin.#Prejudici?le verwijzing - Bescherming van persoonsgegevens - Verordening (EU) 2016/679 - Artikel 4, punt 7 - Begrip ,verwerkingsverantwoordelijke' - Artikel 58, lid 2 - Bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten om corrigerende maatregelen op te leggen - Artikel 83 - Oplegging van administratieve geldboeten aan een rechtspersoon - Voorwaarden - Speelruimte voor de lidstaten - Vereiste dat de inbreuk opzettelijk of nalatig is.#Zaak C-807/21.
Recht.nl artikelHvJ EU: alleen verwijtbare inbreuk op AVG kan leiden tot bestuurlijke boete (05-12-2023)
Het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaarden waaronder nationale toezichthouders een administratieve geldboete kunnen opleggen aan één of meer verwerkingsverantwoordelijken wegens schending van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een dergelijke boete kan uitsluitend worden opgelegd als sprake is van verwijtbaar gedrag — dat wil zeggen: indien de inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is begaan.
Voorts moet de hoogte van de boete, wanneer een rechtspersoon deel uitmaakt van een groep ondernemingen, worden berekend op basis van de omzet van de gehele groep.
> Alleen verwijtbare inbreuk op AVG kan leiden tot administratieve geldboete (Curia.europa.eu)
> Zonder schuld geen privacyboete, maar de lat hiervoor ligt niet heel hoog (Dirkzwager.nl)
> Prejudiciële vragen over verwerkingsverantwoordelijke van COVID-applicatie (ITenRecht.nl)
> Hoe ver gaat de boeteaansprakelijkheid van een verwerkingsverantwoordelijke? (Declercq.com)
TijdschriftartikelZaak C-807/21, Deutsche Wohnen SE/Staatsanwaltschaft Berlin
SEW 2024/22
Arrest van 5 december 2023 (Grote kamer); conclusie van A-G M. Campos Sánchez-Bordona van 27 april 2023
TijdschriftartikelHvJ EU 05-12-23, C-807/21
JBP 2024/54
Voor oplegging boete is de opzet of nalatigheid van de inbreuk vereist.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2024:2221