College van Beroep voor het bedrijfsleven, 03-12-2014 / AWB 13/318


ECLIECLI:NL:CBB:2014:438
Meer over deze zaak:
Datum03-12-2014
InhoudsindicatieBoetes wegens overtreding spamverbod. Reikwijdte spamverbod ten aanzien van abonnees en gebruikers. Nader bewijs in hoger beroep toegelaten, maar niet toereikend. Hoewel bij punitieve sancties onder omstandigheden wel denkbaar, in dit geval geen toepassing van de bestuurlijke lus om het bestuursorgaan in de gelegenheid te stellen om alsnog nader bewijs bij te brengen. Bevestiging van de aangevallen uitspraak waarin de boetes zijn herroepen.
Recht.nl artikelVermoeden dat ontvangers van spam natuurlijke personen zijn onvoldoende voor boete (03-04-2013)
OPTA stelt in de onderstaande zaak dat spam is verstuurd naar natuurlijke personen. OPTA vermoedt dit op grond van de werkwijze en de grote hoeveelheid verzonden berichten. Dit is in het licht van artikel 6 EVRM onvoldoende. De boetes kunnen geen stand houden, aldus de rechter.
> Rechtbank vernietigt hoge boete voor overtreden spamverbod (SOLV)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl Nieuws)
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl Vakliteratuur)
> Spam-onderzoek OPTA onvolledig, boete onterecht (Herwin Roerdink, Van Doorne)
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-12-2014
NJB 2015/109
ACM heeft boetes opgelegd wegens overtreding van het spamverbod van art. 11.7 lid 1 Telecommunicatiewet (Tw). In eerste aanleg heeft de rechtbank de boetes herroepen.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-12-2014 (met noot)
V.H. Affourtit
JOR 2015/39
Bestuurlijke boetes wegens overtreding spamverbod, Door ACM in hoger beroep aangedragen bewijs niet toereikend, De kans dat ACM alsnog bruikbaar aanvullend bewijs weet te verzamelen is door tijdsverloop verder afgenomen, Op grond daarvan geen toepassing van bestuurlijke lus, Bevestiging van aangevallen uitspraak waarin de boetes zijn herroepen
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-12-2014
IR 2014/169
Bestuursrecht, spam, spamverbod, e-maildiensten, aanbieders van e-maildiensten, abonnee, gebruiker, elektronische communicatiedienst, art. 11.7 Tw
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BN0534 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO3642 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5151
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1034 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:3582
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:107
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:347
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5151