Centrale Raad van Beroep, 10-03-2005 / 03/2061 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2005:AT0117
Datum10-03-2005
InhoudsindicatieIs werkgever terecht aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het door betrokkene overkomen ongeval? Heeft werkgever aan zijn zorgplicht voldaan?
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 10-03-2005, 03/2061 AW
TAR 2005, 5
Dienstongeval; zorgplicht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★