Centrale Raad van Beroep, 24-03-2005 / 03/1609 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2005:AT3685
Datum24-03-2005
InhoudsindicatieLetsel ten gevolge van vriendschappelijk bedoelde schermutseling met collega's tijdens werktijd. Is er sprake van een dienstongeval? Is werkgever aansprakelijk?
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 24-03-2005, 03/1609 AW
ABKort 2005/309
Zelfstandig schadebesluit, schadevergoeding, verplichtingen, werkgever, onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 24-03-2005, 03/1609 AW
TAR 2005, 7/8
Dienstongeval, zorgplicht en fout ondergeschikte.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2001:AD6369 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ6020 ★★★