Centrale Raad van Beroep, 05-10-2005 / 04/2938 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2005:AU5458
Datum05-10-2005
InhoudsindicatieIs terecht WW-uitkering geweigerd omdat hij verwijtbaar werkloos is geworden. Kon in redelijkheid niet van de werknemer worden gevergd dat deze de dienstbetrekking voortzette?
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 05-10-2005, 04/2938 WW
USZ 2005/405
Verwijtbare werkloosheid. Doorwerking. Geen tewerkstelling in overeengekomen functie. Voortzetting redelijkerwijs niet te vergen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 05-10-2005, 04/2938 WW
RSV 2006/39
Ontslag genomen in verband met onvoldoende vooruitzicht op werk op door werkgever voorgespiegeld niveau - niet verwijtbaar.