Centrale Raad van Beroep, 08-07-2008 / 07-1666 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2008:BD6943
Datum08-07-2008
InhoudsindicatieMaatregel. Bevoegdheid. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. De vaststelling vermogensruimte is een een informatieve mededeling die dus niet gericht is op rechtsgevolg.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 08-07-2008, 07/1666 WWB
USZ 2008/277
Verlaging van bijstand. Verordenende bevoegdheid. Delegatie.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 08-07-2008, 07/1666 WWB
JWWB 2008/235
Maatregel. Bevoegdheid. Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 08-07-2008, 07/1666 WWB
JB 2008/207
Maatregel (verlaging bijstand) wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid. Delegatie door raad aan B&W van bevoegdheid tot stellen nadere regels inzake verlaging bijstand. Onverbindend. regelstelling ter zake is op grond van medebewindswet (art. 8 WWB) exclusieve raadsbevoegdheid. Conversie in (wetsinterpreterende) beleidsregels. Vaststelling vermogensruimte niet gericht op rechtsgevolg.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 08-07-2008, 07/1666 WWB (met noot)
J.M.H.F. Teunissen
Gst. 2008, 115
Maatregel (verlaging bijstand) wegens tekortschietend besef van verantwoordelijkheid. Delegatie door raad aan B&W van bevoegdheid tot nadere regelgeving inzake verlaging bijstand. Onverbindend. Rgelstelling ter zake op grond van medebewindswet (art. 8 WWB) exclusieve raadsbevoegdheid. Conversie in (wetsinterpreterend) beleid. Vaststelling vermogensruimte niet gericht op rechtsgevolg.

(Arnhem).
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 08-07-2008, 07/1666 WWB
Gemeentewet 2008.11/7
Delegatie door raad aan B&W.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 08-07-2008, 07/1666 WWB (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
RSV 2008/334
Verlaging bijstand met terugwerkende kracht - verordenende bevoegdheid raad - delegatie - wetsinterpreterend beleid
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BH0415 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:608 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:422 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3968
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2236
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:770
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:2935
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:421
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1252
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8935
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BT1838