Centrale Raad van Beroep, 21-10-2008 / 07-3089 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2008:BG1395
Datum21-10-2008
InhoudsindicatieLengte hersteltermijn. Verzoek om uitstel.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-10-2008, 07/3089 WWB
ABKort 2008/448
Lengte hersteltermijn, verzoek om uitstel.

(X / B&W van Amsterdam).
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-10-2008, 07/3089 WWB
NJB 2008, 2025
Een hersteltermijn als hier aan de orde moet afgestemd zijn op de aard en de omvang van de gevraagde gegevens en bescheiden. De lengte van die termijn dient zodanig te zijn dat een aanvrager in beginsel in staat kan worden geacht alle gevraagde gegevens en bescheiden voor de afloop van de hersteltermijn aan het bestuursorgaan aan te leveren.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-10-2008, 07/3089 WWB
JWWB 2008/318
Duur van de hersteltermijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-10-2008, 07/3089 WWB
RSV 2008/347
Aanvraag buiten behandeling - lengte hersteltermijn - verzoek om verlenging
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-10-2008, 07/3089 WWB (met noot)
A.M.M.M. Bots
JB 2009/21
Hersteltemijn onvolledige aanvraag, lengte termijn. Verzoek om uitstel.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-10-2008, 07/3089 WWB
AB 2009/80
Onvolledige aanvraag; lengte hersteltermijn, verzoek om uitstel
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR5871
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1404
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1504
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3213
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3390
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3286
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI5352
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BG9809
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1591
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1766
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4836
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:7131
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2955
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV0989