Centrale Raad van Beroep, 04-02-2009 / 07/2723 WIA + 07/2743 WIA + 08/5432 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BH1896
Datum04-02-2009
InhoudsindicatieUitspraak over de toepassing van artikel 4 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), met name over het begrip 'duurzame arbeidsongeschiktheid', alsmede over de betekenis van het door het Uwv vastgestelde beoordelingskader, genaamd Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen. Tevens geeft de Raad aan dat in het kader van de bezwaarprocedure de bezwaarverzekeringsarts zich zelf een oordeel dient te vormen over de vraag of de inschatting van de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid, neergelegd in het bestreden besluit, gehandhaafd moet blijven, daarbij rekening houdend met alle medische gegevens die in bezwaar voorhanden zijn. Uit artikel 7:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vloeit immers voort dat ook ten aanzien van de inschatting van de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid een heroverweging plaatsvindt. De vraag of het Uwv, zich baserende op de rapportages van de bezwaarverzekeringsarts, bij het op bezwaar genomen besluit terecht heeft vastgesteld dat het recht op uitkering ingevolge de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten niet is ontstaan, beantwoordt de Raad ontkennend. De Raad acht de onderbouwing van het in dat besluit neergelegde standpunt dat er kans op verbetering is onvoldoende onderbouwd.
Recht.nl artikelCRvB spreekt zich uit over 'volledig en duurzaam arbeidsongeschikt' (06-02-2009)
De Centrale Raad van Beroep heeft zich voor het eerst uitgesproken over het 'volledig en duurzaam arbeidsongeschikt' zijn, zoals geregeld in artikel 4 WIA. De Raad gaat onder meer in op de betekenis van het door het Uwv vastgestelde beoordelingskader Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen. De Raad acht het wenselijk dat verzekeringsartsen het beoordelingskader volgen.
> De Centrale Raad van Beroep spreekt zich uit over het Ďvolledig en duurzaam arbeidsongeschiktí zijn (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 04-02-2009, 07/2723 WIA + 07/2743 WIA + 08/5432 WIA (met noot)
P. Fluit
USZ 2009/67
Duurzame arbeidsongeschiktheid. Beoordelingskader. Instructie verzekeringsarts. Heroverweging in bezwaar. Onderzoek bezwaarverzekeringsarts.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 04-02-2009, 07/2723 WIA + 07/2743 WIA + 08/5432 WIA
JB 2009/85
Eerste uitspraak CRvB over begrip ''volledig en duurzaam arbeidsongeschikt'' in art. 4 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA). Veroordelingskader.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 04-02-2009, 07/2723 WIA + 07/2743 WIA + 08/5432 WIA (met noot)
A.H. Rebel
RSV 2009/89
Volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid - beoordelingskader UWV - kans op verbetering - oordeel bezwaarverzekeringsarts in bezwaarprocedure - systeem van herbeoordeling van duurzaamheid.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 04-02-2009, 07/2723 WIA + 07/2743 WIA + 08/5432 WIA (met noot)
M.J.A.C. Driessen
TRA 2009, 59
Duurzaam arbeidsongeschikt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AI0016 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN9226 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK7027 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2519 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:763 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV6267 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI5270 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:862 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ0097 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1564 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX8628 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW0306 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN8036 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:706
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:192
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:281
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4015
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1319
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3842
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4374
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW1096
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ8990
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI5280
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2088
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:91
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3885
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3741
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1695
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:58
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4007
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3845
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3350
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3265
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:495
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:713
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:6379
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3850
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:922
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:534
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3283
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1841
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1324
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:530
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:485
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4470
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4444
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1829
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1828
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA2993
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1936
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0785
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9344
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8996
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8273
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1528
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BW8435
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY4819
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV0836
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL9928
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL9855
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2009:BK4465
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7525
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1248
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:9785
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:4401
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3932
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3904
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3727
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3681
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3490
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3294
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3283
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3209
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3175
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2994
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2880
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2875
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2752
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2568
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2210
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2136
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2069
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1871
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1843
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1627
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1362
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1246
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1038
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:682
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:557
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:316
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:4594
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:787
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:4741
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:7305
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6464
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4231
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3917
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3666
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3212
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3140
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3081
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2643
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2621
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2525
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2428
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2362
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2355
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2037
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2029
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2026
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2016
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1944
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1942
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1842
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1662
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1598
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1546
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1368
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1104
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:905
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:857
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:622
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:620
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:536
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:405
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:250
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:49
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:3311
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2342
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3662
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4478
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4349
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3966
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3965
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3786
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3760
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3725
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3604
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2803
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2691
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2216
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2144
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1850
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1216
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:478
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:2145
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:1426
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:4836
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:2838
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6132
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2806
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11854
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:7144
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5076
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4932
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4597
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4564
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4451
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4309
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4188
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4144
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3182
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2790
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2086
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1887
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1856
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1486
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:694
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:398
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:286
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:280
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:219
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7810
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:9240
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4851
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4777
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4112
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4044
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3875
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3870
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3800
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3705
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3680
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3627
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3621
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3365
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3258
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3203
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3202
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2579
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2475
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2376
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2189
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2164
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1652
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1599
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1552
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1477
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1440
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1267
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1149
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1059
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:880
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:759
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:531
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3971
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3663
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2751
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2299
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2161
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2003
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1873
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1800
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1597
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1158
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:265
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:217
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA3825
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA3802
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9835
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7139
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7021
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3691
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2678
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2589
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1791
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1409
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1353
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:880
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:813
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BY4536
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5759
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY3335
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX9071
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW6265
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW4424
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV6266
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2903
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2545
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV0834
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:891
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR5392
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP3493
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BO9964
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2010:BN0398
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BO1791
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO9610
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO3283
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO1598
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN0954
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL5497
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2009:BH3613
Gerelateerd ECLI:NL:RBASS:2009:BI7771
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2009:BI4430
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK4088
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ5266
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ3928