Centrale Raad van Beroep, 18-02-2009 / 07-5962 WW + 07-6124 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BH2387
Datum18-02-2009
InhoudsindicatieIn het geval de werknemer niet op staande voet is ontslagen of diens arbeidsovereenkomst niet wegens een dringende reden is ontbonden, kan er toch sprake kan zijn van verwijtbare werkloosheid als bedoeld in artikel 24, tweede lid, aanhef en onder a WW (tekst per 1 oktober 2006). Niet de ontslagroute die de werkgever heeft gekozen, maar de ontslagreden is daarvoor bepalend. Voor de vraag of er een dringende reden voor ontslag is, moet een materiele beoordeling worden gemaakt. Daarbij zijn de artikel 7:678 en 7:677 BW van belang. De CRvB geeft in het kader van de WW geen andere toepassing aan die artikelen dan de HR. De invulling van de onderzoeksplicht in de Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006 is niet strijdig met artikel 3:2 Awb. In het voorliggende geval heeft het Uwv onvoldoende onderzoek verricht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW (met noot)
Redactie
USZ 2009/68
Verwijtbare werkloosheid. Dringende reden voor ontslag op staande voet. Onderzoeksplicht Uwv.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW
NJB 2009, 575
Voor de beantwoording van de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt, is de wijze waarop het dienstverband is beŽindigd niet doorslaggevend. Er dient een materiŽle beoordeling plaats te vinden waarbij art. 7:678 van het BW de maatstaf is.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW
AB 2009/85
Verwijtbare werkloosheid na de Wet wijziging WW-stelsel.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW
ęJINĽ 2009/175
Verwijtbare werkeloosheid. Dringende reden. Maatstaf toetsing. Beleidsregels UWV.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW (met noot)
H. Helsen
Inperking verwijtbaarheidstoets WW werknemers en ambtenaren.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW
Centrale Raad van Beroep en verwijtbare werkloosheid.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW (met noot)
P. Kruit
ęJINĽ 2009/235
Verwijtbare werkloosheid. Dringende reden. Maatstaf toetsing. Beleidsregels UWV.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW (met noot)
Redactie
JB 2009/104
Weigering WW-uitkering vanwege verwijtbare werkloosheid. Uitleg "verwijtbare werkloosheid" in art. 24 lid 2 onder a (nieuw), WW. Ook buiten ontslag op staande voet of ontbinding arbeidsovereenkomst wegens dringende reden, kan er sprake zijn van verwijtbare werkeloosheid. Bepalend is niet de door werkgever gekozen ontslagroute, maar de ontslagreden. Aansluiting bij uitlef HR van art 7:678 en 7:677 BW. Beleidsregel is niet strijdig met art. 3:2 Awb.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW
TAP, 2009, p. 130
Verwijtbare werkloosheid en dringende redenen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW (met noot)
B.B.B. Lanting
TRA 2009, 49
Werkloosheid. De CRvB en de herziene verwijtbaarheidstoets in de WW.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-02-2009, 07/5962 WW + 07/6124 WW (met noot)
A. Rebel
RSV 2009/163
MateriŽle beoordeling aanwezigheid dringende redenen - onvoldoende onderzoek.
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2007:BB4609 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH2392 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM1153 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH2390 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH2394 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH2388 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ8713 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH2393 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2355 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ9528 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK2128 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4145 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX6554 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:193 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO1558 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:133 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9140 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3885
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2513
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2246
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BY8149
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY1983
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM9398
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM9365
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ6507
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6084
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4194
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:9944
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3511
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:825
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1934
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1925
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN6055
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ6516
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:3321
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:4164
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:5273
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:926
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2568
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6434
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:3515
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6298
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3973
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1308
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:11567
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2884
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:13072
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3579
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:1300
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:97
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14148
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3884
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2123
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:3022
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:6565
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:5945
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:5855
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:13927
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11090
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8703
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:1334
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9562
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:732
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:7518
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:9734
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1856
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:BY9805
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:15022
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ0428
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:4582
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3718
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:716
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:710
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BY8874
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BX5049
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BX3498
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW5792
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ0079
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2011:BQ3509
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BR1482
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR4682
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR2242
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP6497
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM6802
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO7241
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM8897
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7573
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7565
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ5753