Centrale Raad van Beroep, 04-03-2009 / 07-2997 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BH4910
Datum04-03-2009
InhoudsindicatieWeigering ziekengeld toe te kennen, op de grond dat betrokkene aan art. 29b ZW geen recht op ziekengeld kan ontlenen, omdat hij niet onmiddellijk voorafgaande aan zijn dienstbetrekking bij werkgever arbeidsgehandicapt was. Wetsgeschiedenis. Onder het begrip dienstbetrekking in art. 29b ZW dient te worden verstaan een nieuw dienstverband bij een nieuwe werkgever, aangevangen nadat betrokkene arbeidsongeschikt is geworden, en dat daarvan niet kan worden gesproken als een nieuwe functie wordt vervuld bij dezelfde werkgever.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 04-03-2009, 07/2997 ZW
USZ 2009/130
Reikwijdte art. 29b lid 1 ZW. Dienstbetrekking als bedoeld in art. 29b lid 1 ZW. Geen terugkeer in arbeidsproces, maar voortzetting bestaande arbeidsrelatie. Functiewisseling.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AO3300 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2007:BA3265
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AO0286
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1941 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI3076
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2007:BA3265
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL4196
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU5529
Gerelateerd ECLI:NL:RBGRO:2009:BL7193