Centrale Raad van Beroep, 07-04-2009 / 07/6229 WWB-E


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BI0933
Datum07-04-2009
InhoudsindicatieIntrekking bijstandsuitkering. Terugvordering. Appellant heeft verzwegen dat hij in de genoemde periode beschikte over een vermogen boven de voor hem geldende grens van het vrij te laten vermogen. (Verzwegen) bankrekening. Van negatieve vermogensbestanddelen is niet gebleken.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-04-2009, 07/6229 WWB-E
RSV 2009/144
Onrechtmatig huisbezoek - ontbreken causaal verband met resultaten onderzoek - bewijs.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-04-2009, 07/6229 WWB-E
USZ 2009/147
Huisbezoek. Inbreuk op huisrecht. Onrechtmatig verkregen bewijs. Oorzakelijk verband.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA2410 ★★★★★