Centrale Raad van Beroep, 18-11-2009 / 07-7069 WIA + 08-7101 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2009:BK3717
Datum18-11-2009
Inhoudsindicatie1) Loonsanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen: verlenging loon tijdens ziekte met 52 weken. 2) De opgelegde loonsanctie wordt niet verkort, omdat de tekortkoming in de re-integratie-inspanningen door appellante niet was hersteld. Op zaak betrekking hebbende stukken. 1) Nu het ten aanzien van de werknemer, in de periode die hier van belang is, nog niet was gekomen tot een duurzame werkhervatting bij appellante en het blijkens onder meer het actueel oordeel van de bedrijfsarts ook nog niet duidelijk was of dit op korte termijn zou gebeuren, heeft het Uwv appellante terecht mede gehouden geacht tot re-integratie-inspanningen ten aanzien van het tweede spoor. De loonsanctie van artikel 25, negende lid, van de Wet WIA heeft een reparatoir karakter en er is geen aanleiding die sanctie aan te merken als een criminal charge in de zin van artikel 6 van het EVRM. Uit artikel 25, negende lid, van de Wet WIA volgt niet dus dat een loonsanctie op maat moet worden opgelegd. Geen rechtsongelijkheid. Geen sprake van een bevredigend resultaat als bedoeld in de Beleidsregels. Vast staat immers dat het in de periode die hier ter beoordeling staat niet is gekomen tot werkhervatting van de werkneemster. Dat brengt mee dat het Uwv gelet op de Beleidsregels kon toekomen aan een beoordeling van de re-integratie-inspanningen. Appellante had vanaf juli 2006 al kunnen onderzoeken welke re-integratiemogelijkheden er gelet op de bestaande beperkingen in aangepast werk bij appellante of eventueel bij een andere werkgever aanwezig waren. Loonsanctie terecht opgelegd. 2) Nadat de loonsanctie in oktober 2006 was opgelegd, heeft appellante gewacht tot februari 2007 met het inschakelen van een re-integratiebureau. Vervolgens worden blijkens het arbeidsintegratieplan concrete re-integratieactiviteiten pas in gang gezet in april/mei 2007. Terecht stelt het Uwv zich op het standpunt dat appellante hiermee onvoldoende voortvarend is opgetreden en ook in zoverre de tekortkoming niet heeft hersteld. Het Uwv heeft terecht geweigerd de loonsanctie te bekorten.
Recht.nl artikelCRvB: werkgever aansprakelijk voor fouten Arbodienst (11-03-2010)
In een tweetal uitspraken heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de werkgever verantwoordelijk is voor een foutief medisch oordeel van de bedrijfsarts.
> Werkgever aansprakelijk voor fouten Arbodienst (Fleur Costa BaiŰa, Wieringa Advocaten)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
> Werkgever kan zich niet verschuilen achter advies bedrijfsarts (Ramona Ismail, Ontslag.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-11-2009, 07/7069 WIA + 08/7101 WIA
USZ 2010/1
Loonsanctie Wet WIA. Re-integratie binnen eigen bedrijf en bij andere werkgever. Loonsanctie heeft reparatoir karakter. Geen sanctie 'op maat'. Uwv als (pseudo)werkgever. Beoordelingskader. Beleid. Bekorting loonsanctie. Niet tijdig nemen besluit bekorting loonsanctie. Op de zaak betrekking hebbende stukken.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-11-2009, 07/7069 WIA + 08/7101 WIA
RSV 2010/27
Loonsanctie - onvoldoende reÔntegratie-inspanningen - reparatoir karakter loonsanctie - geen criminal charge - reÔntegratie tweede spoor.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:861 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM1179 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM4397 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:926 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2429 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX5807 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2414 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:852 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8612 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1905 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV8096 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP2230 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN3811 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1718 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3159 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN4419 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:772
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2427
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX1211
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:698
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:940
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2426
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:6558
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4138
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW1523
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BU1311
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP0937
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:3233
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5534
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:710
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:9804
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9773
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2646
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1888
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:4648
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3774
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2535
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1138
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2854
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1431
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:976
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:80
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:8402
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:3302
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:7166
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:5006
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4130
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:206
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:1643
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2370
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2343
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:317
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ9251
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0747
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BX1542
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY4763
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BX7635
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BW8397
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BV3099
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX1215
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BU8675
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BU2149
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU8224
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP8931
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP2226
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2010:BN3033
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2010:BM2983
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2010:BM2976
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BN1761
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM7317
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO9013
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM7348
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM4243