Centrale Raad van Beroep, 08-06-2010 / 09/782 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BM8428
Datum08-06-2010
InhoudsindicatieBedrijfsongeval. Afwijzing schadevergoeding. De minister heeft voldoende onderbouwd dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden. Uit de door partijen overgelegde fotos blijkt niet van abnormale gevaarlijke oneffenheden in de klinkerbestrating. Dat uit het feit dat er voor het gebouw na het ongeval een trapleuning is aangebracht kan niet worden afgeleid dat de minister in zijn zorgplicht tekortgeschoten is. Gelet op de toedracht van het ongeval, had de aanwezigheid van een trapleuning de valpartij niet voorkomen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 08-06-2010, 09/782 AW
TAR 2010, 136
Schade door struikelen over oneffen bestrating bij gebouw tijdens bewakingsdienst; afwijzing schadevergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2010:BN5516