Centrale Raad van Beroep, 03-11-2010 / 09-6519 WSF-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BO3642
Datum03-11-2010
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Het bezwaar van appellante tegen het Bericht Terugbetalen 2009, voor zover daarbij is besloten ten aanzien van het voortduren van de aflosperiode en het voortbestaan van de schuld, is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard, zodat dit besluit zal moeten worden vernietigd. De Raad ziet, gelet op het gegeven dat thans te weinig gegevens beschikbaar zijn om zelf in de zaak te voorzien, aanleiding met toepassing van artikel 21, zesde lid, van de Beroepswet de Minister op te dragen het gebrek in het besluit te herstellen. De Minister dient hiertoe een inhoudelijk besluit te nemen op het bezwaar van appellante.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 03-11-2010, 09/6519 WSF-T
NJB 2010, 2157
Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard, zodat het besluit op bezwaar als moeten worden vernietigd. De Raad dient aansluitend te bezien welk vervolg aan deze uitkomst wordt gegeven. Daarbij stelt de Raad voorop, dat de bestuursrechter bij een (te verwachten) vernietiging van een besluit op kenbare wijze de mogelijkheden tot definitieve beslechting van het geschil behoort te onderzoeken. Dit houdt in, dat de bestuursrechter eerst dient na te gaan of de rechtsgevolgen van een te vernietigen besluit in stand kunnen worden gelaten dan wel of hij zelf in de zaak kan voorzien. Ligt een van deze mogelijkheden redelijkerwijs niet binnen bereik, dan dient de bestuursrecher na te gaan of een - formele dan wel informele - bestuurlijke lus een reŽle mogelijkheid is. In het voorliggende geval ziet de raad, gelet op het gegeven dat thans te weinig gegevens beschikbaar zijn om zelf in de zaak te voorzien, aanleiding nmet toepassing van artikel 21, zesde lid, van de Beroepswet de Minister op te dragen het gebrek in het besluit van 5 maart 2009 te herstellen. De Minister dient hiertoe een inhoudelijk besluit te nemen op het bezwaar van appellante.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 03-11-2010, 09/6519 WSF-T
ABKort 2010/403
Finale geschilbeslechting, bestuurlijke lus.

(K. / Minister van OCW)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 03-11-2010, 09/6519 WSF-T
AB 2010/341
Bestuurlijke lus.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 03-11-2010, 09/6519 WSF-T
RSV 2011/28
Besluit - duur aflosfase - restantschuld.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB8069 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU8640
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC4503
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:438 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9008
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX2520
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV7588