Centrale Raad van Beroep, 28-10-2010 / 08/7221 AW + 08/7222 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BO3764
Datum28-10-2010
InhoudsindicatieDubbel hoger beroep. Betrokkene heeft, niettegenstaande achtereenvolgens de arbeidsgeschiktverklaring door de bedrijfsarts, de stopzetting van de bezoldiging, het deskundigenoordeel van het Uwv en de sommatie en uitdrukkelijke waarschuwing voor onvoorwaardelijk ontslag van 5 oktober 2007, toerekenbaar volhard in het niet hervatten van zijn werkzaamheden, hetgeen ernstig plichtsverzuim oplevert. Het college was bevoegd om betrokkene voor dit plichtsverzuim disciplinair te straffen. Niet gezegd kan worden dat de opgelegde straf van ontslag aan het genoemde plichtsverzuim onevenredig is te achten.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 28-10-2010, 08/7221 AW + 08/7222 AW
TAR 2011, 9
Strafontslag wegens herhaaldelijk eigenmachtig niet hervatten van het werk na arbeidsgeschiktverklaring; omvang beroep.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AR8798 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8767 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:484
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW6802
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4301
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4959
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1592
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ6222
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1218
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2525
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX2111
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2010:BO8452