Centrale Raad van Beroep, 03-11-2010 / 09-5673 WAO-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BO4110
Datum03-11-2010
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Onderzoek door een niet als verzekeringsarts geregistreerde arts. Een dergelijk gebrek kan in de bezwaarfase worden hersteld indien in die fase een beoordeling plaatsvindt door een wel als zodanig geregistreerd arts. Een lichamelijk onderzoek zal daarbij niet steeds noodzakelijk zijn, maar tegelijk zal in die fase van de besluitvorming als regel dossieronderzoek dan niet volstaan. Het gesignaleerde gebrek niet afdoende in bezwaar hersteld. De Raad draagt het Uwv op binnen zes weken na verzending van de tussenuitspraak het gebrek in het besluit te herstellen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 03-11-2010, 09/5673 WAO-T
USZ 2010/407
Definitieve geschilbeslechting. Taak bestuursrechter. Bestuurlijke lus.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 03-11-2010, 09/5673 WAO-T
JB 2011/11
Definitieve geschilbeslechting. Taak bestuursrechter. Bestuurlijke lus.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA9904 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA9908 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA9909 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA9910 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA9905 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO3646 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4049
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU8525