Centrale Raad van Beroep, 10-02-2011 / 08-7149 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BP5976
Datum10-02-2011
InhoudsindicatieHet college is, na de vernietiging van zijn eerdere beslissing op bezwaar op de grond dat geen begin van bewijs was geleverd voor de tijdelijkheid van de financiering, er opnieuw niet in geslaagd aannemelijk te maken dat voor de functie van appellant slechts tijdelijk financiŽle middelen beschikbaar waren. De Raad voorziet zelf en stelt vast dat appellant met ingang van 16 december 2000 voor onbepaalde tijd is aangesteld als postdoc bij de leerstoelgroep Hydrologie, Hydraulica en Kwantitatief Waterbeheer van Wageningen Universiteit.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 10-02-2011, 08/7149 AW
Ontslag uit tijdelijk dienstverband.
Op 10 februari jl. heeft de Centrale Raad van Beroep (Raad) twee uitspraken gedaan in beroepszaken tegen ontslag uit een tijdelijk dienstverband. het betreffen verschillende situaties: hantering van de verkeerde grond voor een tijdelijke aanstelling en niet-omzetting van een tijdelijk in een vast dienstverband wegens bezuinigingen.

Zaak 1: Verkeerde aanstellingsgrond
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 10-02-2011, 08/7149 AW
TAR 2011, 134
Tijdelijke aanstelling postdoc wordt niet voortgezet
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO1355
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2008:BG5026
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:534 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2008:BG5026
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2224
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3338
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1684