Centrale Raad van Beroep, 17-05-2011 / 09-5866 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ4881
Meer over deze zaak:
Datum17-05-2011
InhoudsindicatieGeen aanspraak op WW. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking zodat zij niet kan worden aangemerkt als werknemer in de zin van de WW.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:297 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2046
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:6699
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:2825