Centrale Raad van Beroep, 20-07-2011 / 10-4845 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BR2382
Datum20-07-2011
InhoudsindicatieHet Uwv heeft niet aannemelijk gemaakt dat appellante vanaf de datum van het tweede deskundigenoordeel tot het einde van de wachttijd alsnog tekort is geschoten en in die periode onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Tegen de achtergrond van het genoemde deskundigenoordeel moet dan ook worden geconcludeerd dat het bestreden besluit niet op een deugdelijke grondslag berust. Vernietiging uitspraak. Vernietiging besluit. Herroept het besluit van 19 juni 2008.
Recht.nl artikelHet deskundigenoordeel, reďntegratie-inspanningen en de loonsanctie (05-07-2013)
De onderstaande zaak maakt duidelijk dat het aanvragen van een deskundigenoordeel over de reďntegratie-inspanningen door een werkgever raadzaam kan zijn. De oplegging van een loonsanctie kan daardoor worden voorkomen. Eerder oordeelde de Centrale Raad van Beroep oordeelde op gelijke wijze.
> Rb. Limburg 22 maart 2013, 11/1499 (Lexence)
> Investeer € 400 in een deskundigenoordeel en voorkom een loonsanctie (Lexence)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 20-07-2011, 10/4845 WIA
USZ 2011/233
Loonsanctie. Deskundigenoordeel.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 20-07-2011, 10/4845 WIA
AB 2011/338
Loonsanctie na deskundigenoordeel: is het bestuursorgaan gehouden aan het eerdere oordeel over de re-integratie-inspanningen van de werkgever?
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK3713 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2010:BN7079
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV6619 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2429 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3002 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1766
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2439
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:940
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4450
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4852
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2010:BN7079
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3320
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2311
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:8402
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4104
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:7775
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY4763
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BX0926