Centrale Raad van Beroep, 06-12-2011 / 11/2155 WWB + 11/4805 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BU7806
Datum06-12-2011
InhoudsindicatieSchadevergoeding bij onrechtmatige intrekking bijstand. MateriŽle schade. Het verzoek van appellant om vergoeding van de door appellant opgevoerde kosten heeft betrekking op vergoeding van schade wegens vertraging in de voldoening van een geldsom. Een en ander brengt mee dat er, naast de reeds toegekende wettelijke rente, in dit geval voor zelfstandige vergoeding van vorenbedoelde kosten geen plaats is. ImmateriŽle schade. Het is niet ondenkbaar dat bij appellant al dan niet psychisch onbehagen is ontstaan door de onrechtmatige intrekking van zijn bijstandsuitkering. Appellant er evenwel niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat hij daar zodanig onder heeft geleden dat sprake is van geestelijk letsel dat kan worden beschouwd als een ernstige inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer dan wel op andere persoonlijkheidsrechten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC9247 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI0588 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG4008
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:265 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:990
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2543
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY9351
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:6263
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4415
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1073
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3276
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3267
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY0589
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX4035