Centrale Raad van Beroep, 24-01-2012 / 10-5511 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BV1802
Datum24-01-2012
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag bijstand. Aan appellante is bijstand geweigerd om de reden dat zij niet duurzaam gescheiden leeft van haar echtgenoot zodat zij niet als zelfstandig subject van bijstand kan worden aangemerkt. Daarop ziet de uitzonderingsbepaling van artikel 16, eerste lid, van de WWB niet. Niet is gebleken van buitenwettelijk begunstigend beleid van het College op grond waarvan appellante in de gegeven omstandigheden recht op bijstand kan doen gelden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BH0396 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC7071 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD9631
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9632
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:2961