Centrale Raad van Beroep, 25-01-2012 / 09-1136 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BV1958
Datum25-01-2012
InhoudsindicatieDe toekenning van de uitkering heeft plaatsgevonden met ingang van 4 juni 2007 en de eerste betaling van de uitkering zou op grond van artikel 33 van de Werkloosheidswet (WW) moeten plaats hebben op 1 juli 2007. Nu het gaat om een eerste toekenning en de beslistermijn ingevolge artikel 127 van de WW acht weken (na 19 juni 2007) bedraagt, brengt toepassing van de bovenstaande regels met zich dat de wettelijke rente over de termijn van juni tot en met augustus 2007 is ingegaan op 1 september 2007. Over iedere verdere termijn is de wettelijke rente telkens gaan lopen op de eerste dag van de daarop volgende kalendermaand. Zoals de Raad eerder heeft uitgesproken, moet bij de berekening worden uitgegaan van het bruto-bedrag van de betrokken termijn. Tevens dient, voor iedere termijn afzonderlijk, telkens na afloop van een jaar het bedrag waarover de rente wordt berekend te worden vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. De aldus berekende wettelijke rente loopt tot de dag van de algehele voldoening.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-01-2012, 09/1136 WW + 11/3428 WW
NJB 2012, 427
Ingangsdatum wettelijke rente. Vierde Tranche Awb.
Periodieke betalingen. Eerste toekenning of wijziging van een element van de periodieke betaling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-01-2012, 09/1136 WW + 11/3428 WW
JB 2012/57
Ingangdatum wettelijke rente. Vierde Tranche Awb. Periodieke betalingen. Eerste toekenning of wijziging van een element van de periodieke betaling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-01-2012, 09/1136 WW + 11/3428 WW
USZ 2012/63
Ingangdatum wettelijke rente. Vierde Tranche Awb. Periodieke betalingen. Eerste toekenning of wijziging van een element van de periodieke betaling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-01-2012, 09/1136 WW + 11/3428 WW
O&A 2012, 16
Wettelijke rente; nieuwe uniforme berekening ingangsdatum. (Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekering (UWV: appellant) / de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 12 januari 2009 in nr. 07/3119 in het geding tussen de wederpartij en het UWV)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU2160 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1474 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW6264 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2481 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV9859 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:596 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1103 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:600 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:599 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:597 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:592 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1268 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY8136 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3723 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2362 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2522 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:534 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2946 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2910 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4683 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1955 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1115 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1113 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2940 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4123 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1436 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:919 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3796 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3030 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX8333 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1682
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:446
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4250
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4157
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3996
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3305
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2617
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1709
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3446
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2759
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2006
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2119
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2089
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1287
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4079
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3862
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3556
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2895
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:851
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA3515
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY1858
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3807
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3741
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3239
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3116
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2876
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2618
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2213
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1623
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4515
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4259
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4208
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4003
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3121
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2260
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2189
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1865
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1792
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1387
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1014
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:257
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:150
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:51
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4335
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4191
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3088
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2626
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1107
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1106
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:740
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:399
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:393
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:8376
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4702
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3741
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3558
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3207
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3138
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1953
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1823
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1013
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4265
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3854
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3791
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2543
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2285
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2234
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2159
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1501
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1262
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA3566
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0749
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ5903
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2212
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1986
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1410
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:885
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6807
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6641
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY2759
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY0952
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX5096
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW6288
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:5712
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2985
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2949
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2936
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2712
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2335
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2289
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2165
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1957
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1918
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1885
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1636
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1565
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1456
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1422
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1418
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1387
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1085
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:328
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:327
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:124
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:86
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:72
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:5907
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:4422
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2329
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4295
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4262
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4122
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3917
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3809
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3473
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3455
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3207
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3120
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3058
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2960
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2805
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2524
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2216
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2215
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2214
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2212
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2211
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2210
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2209
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2208
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2015
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2012
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1771
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1760
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1651
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1598
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1546
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1495
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1419
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1355
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1318
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1240
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1218
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1168
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1116
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1115
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1085
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1020
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1017
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:536
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:270
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:255
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:207
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:39
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:5216
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:4549
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:2165
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:2519
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:12038
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:10082
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:6546
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5990
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4478
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4406
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4398
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4383
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4379
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4369
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4318
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4120
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3909
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3261
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3200
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3192
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3152
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3072
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2865
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2858
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2804
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2750
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2735
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2663
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2644
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2578
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2529
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2503
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2353
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2210
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2163
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2068
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1989
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1612
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1260
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1216
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1211
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1149
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1147
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1033
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:988
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:983
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:964
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:927
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:616
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:438
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:396
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:270
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:165
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:65
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:55
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:9941
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:3591
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:8029
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:11262
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4761
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2806
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5065
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5030
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5023
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4999
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4978
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4698
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4434
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4386
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4371
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4151
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4045
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3984
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3814
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3673
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3542
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3507
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3475
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3451
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3430
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3410
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3278
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3069
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2738
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2693
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2519
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2277
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2166
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1985
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1905
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1721
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1706
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1610
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1511
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1401
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1370
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1324
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1195
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1112
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:710
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:587
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:568
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:530
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:403
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:9389
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:4212
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:9240
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4955
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4869
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4855
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4652
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4572
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4424
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4408
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4280
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4178
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4059
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3911
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3701
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3638
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3296
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3067
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3052
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3010
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2987
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2913
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2888
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2632
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2571
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2514
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2461
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2449
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2325
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2237
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2208
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2206
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2162
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2115
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1990
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1427
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:920
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:820
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:543
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:424
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:423
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:384
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:345
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:307
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:235
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:185
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:6636
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:5451
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4469
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4427
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4239
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3799
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3404
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3297
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3185
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3089
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3044
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2562
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2292
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2123
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1959
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1795
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1424
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1269
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1150
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1109
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:966
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:829
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:828
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:821
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:765
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:718
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:415
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:192
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:CA0347
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ7390
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA3770
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA2251
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1683
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0757
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0741
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9317
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8822
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7111
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4863
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4430
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3478
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8927
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8034
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2944
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2937
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2933
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2930
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2928
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2927
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2926
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2925
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2924
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2923
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2921
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2919
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2916
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2914
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2911
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2904
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2902
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2901
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2900
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2898
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2897
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2896
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2861
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2856
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2624
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2540
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2404
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2216
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2140
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1993
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1951
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1843
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1841
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1777
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1659
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1353
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:939
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX2849
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6315
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY4733
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY4487
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY3132
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY2970
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY1816
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY0123
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX9907
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX9275
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX6452
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3770
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3165
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3121
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX2130
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX0589
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX0237
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW8785
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW6487
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW4238
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW2903
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV8336