Centrale Raad van Beroep, 18-04-2012 / 11/842 WIA + 11/843 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BW4433
Datum18-04-2012
InhoudsindicatieIntrekking WIA-uitkering. Het besluit berust op een juiste medische en arbeidskundige grondslag. Terugvordering voorschotten. De stelling van appellant dat de terugvordering een schending oplevert van artikel 1 van het Eerste Protocol is niet juist omdat niet kan worden gezegd dat door de terugvordering van het te veel ontvangen voorschotbedrag aan appellant een bestaand eigendomsrecht wordt ontnomen. De terugvordering levert geen strijd op met het rechtszekerheids- of vertrouwensbeginsel.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AY7513
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2708
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5957