Centrale Raad van Beroep, 09-05-2012 / 10-2307 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BW5721
Datum09-05-2012
InhoudsindicatieIntrekking WW-uitkering en terugvordering. Boete. Schending inlichtingenverplichting. Uit de feiten volgt dat appellant het voor de hoogte van de boete in aanmerking genomen benadelingsbedrag niet te hoog heeft vastgesteld. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld is hier geen sprake van verminderde verwijtbaarheid. Vernietiging aangevallen uitspraak voor zover daarbij appellant is opgedragen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Het beroep tegen het nieuwe besluit waarbij de opgelegde boete is gehandhaafd is ongegrond. Geen overschrijding van de redelijke termijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-05-2012, 10/2307 WW
NJB 2012, 1272
Bestuurlijke boete, aanvang redelijke termijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-05-2012, 10/2307 WW
ABKort 2012/191
Redelijke termijn, aanvang.

(Uwv / X)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-05-2012, 10/2307 WW
USZ 2012/160
Schending inlichtingenverplichting. Boete. Redelijke termijn. aanvang.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-05-2012, 10/2307 WW
JB 2012/168
(Aanvang) Redelijke termijn. Aangifte bij Officier van Justitie.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-05-2012, 10/2307 WW
RSV 2012/234
ZZP-er - onjuiste invulling werkbriefjes - geen verminderde verwijtbaarheid - oplegging boete - evenredigheid
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH7780 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM5914 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP7501 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK5740
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1586
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1126
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3805