Centrale Raad van Beroep, 17-07-2012 / 10-3811 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX2748
Datum17-07-2012
InhoudsindicatieHennepkwekerij. Herziening, intrekking en terugvordering bijstand. Uit het verzoek van de verhuurder om de woning van appellant op 9 februari 2006 te bezoeken kan geen bewijsaanbod worden afgeleid. De inlichtingenverplichting is verbonden aan het recht op bijstand en staat los van het verstrekken van informatie die van belang is voor een strafrechtelijk onderzoek, zodat het beroep op artikel 6 van het EVRM faalt. Vaststellen van de aanvang van de exploitatie is terecht geschat op 6 januari 2006. Het standpunt van appellant dat met het arrest van het gerechtshof te s-Gravenhage van 27 maart 2008 vast staat dat hij op een later tijdstip dan 7 januari 2006 is begonnen met het kweken van hennep kan niet worden onderschreven. De bestuursrechter is bij de vaststelling van en het oordeel over het hem voorgelegde geschil in het algemeen niet gebonden aan hetgeen in een strafrechtelijk geding door de desbetreffende rechter is geoordeeld, teminder nu in een strafrechtelijke procedure een andere rechtsvraag voorligt en een ander procesrecht van toepassing is.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 17-07-2012, 10/3811 WWB
USZ 2012/231
Aanvang hennepkwekerij. Gebruik tweedehands apparatuur. Betekenis ontnemingsvonnis.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1807 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:320
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2037
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:6577
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA0073
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1208