Centrale Raad van Beroep, 02-08-2012 / 10-5394 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX4807
Datum02-08-2012
InhoudsindicatieSamenloop vakantieverlof en ziekteverlof. Ambtenaar. Betrokkene is met instemming van de bedrijfsarts van haar re-integratieverplichtingen is vrijgesteld geweest en zij heeft drie weken vakantieverlof opgenomen. Dat dit vakantieverlof met name was ingegeven door de wens daartoe van de echtgenoot van betrokkene maakt dit niet anders. Voor zover betrokkene heeft bedoeld te stellen dat zij wegens de ernst van haar ziekte niet van dit vakantieverlof heeft kunnen genieten, wijst de Raad erop dat hij in zijn uitspraak van 24 mei 2012 heeft overwogen dat het voor toepassing van artikel 7, eerste lid, van Richtlijn 2003/88, zoals uitgelegd in het arrest Schultz-Hoff e.a., voldoende is dat de werknemer volgens de gedingstukken daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad om van het hem door de richtlijn verleende recht van vakantie met behoud van loon gebruik te maken en dat de wijze waarop de werknemer het verlof vervolgens heeft ervaren hierbij geen factor van gewicht is. Geen medisch onderzoek noodzakelijk om te kunnen vaststellen of een werknemer daadwerkelijk die mogelijkheid heeft gehad. Niet kan worden staande gehouden dat betrokkene niet daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad om van het haar door de richtlijn verleende recht gebruik te maken.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 02-08-2012, 10/5394 AW
ABKort 2012/311
Recht op vakantie, ziekte.

(Koprsbeheerder politieregio Haaglanden / X)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 02-08-2012, 10/5394 AW
TAR 2012, 157
Vakantieverlof tijdens ziekte.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR0265 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR0268 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW7452 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3027 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3027 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2992
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1387
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2102