Centrale Raad van Beroep, 09-11-2012 / 12-1405 AOW-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BY3507
Datum09-11-2012
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Het AOW-pensioen is met ingang van 1 november 2011 beŽindigd op de grond dat betrokkene zich onttrok aan een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in artikel 8c, tweede lid, van de AOW. Appellant is gehouden te beoordelen of betrokkene zich heeft onttrokken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel. Daaraan doet niet af dat de Svb in betekenende mate voor de benodigde gegevens afhankelijk is van het CJIB of andere justitiŽle organen. De Svb is - anders dan in de aangevallen uitspraak is geoordeeld - niet gehouden betrokkene voorafgaande aan de beŽindiging van het pensioen met toepassing van artikel 8c, tweede lid, van de AOW (met behulp van een vooraankondiging) in de gelegenheid te stellen te reageren op de voorgenomen intrekking en de daaraan ten gronde gelegde overwegingen. De stelling dat de beŽindiging van het pensioen zonder enige aankondiging in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM moet worden verworpen. Bij de invoering van artikel 8c van de AOW is een overgangstermijn van zes maanden opgenomen in artikel 64a van de AOW. Er is geen aanleiding aan te nemen dat een langere overgangstermijn aangewezen zou zijn. In dit geval is onvoldoende onderbouwd of betrokkene zich op de datum in geding aan de tenuitvoerlegging van zijn gevangenisstraf heeft onttrokken. De Svb heeft verzuimd opheldering te geven over de vraag om welke reden de officier van justitie kennelijk in de veronderstelling was dat betrokkene geen straf meer hoefde te ondergaan. De Svb moet nader onderzoek moeten doen en onderbouwen of betrokkene afgaande op de mededelingen van de justitiŽle organen heeft mogen aannemen dat de tenuitvoerlegging is geschorst dan wel van de tenuitvoerlegging is afgezien.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-11-2012, 12/1405 AOW-T
NJB 2012, 2491
Onttrekking aan tenuitvoerlegging vrijheidsstraf. Uitleg. Ontneming eigendom. Onderzoeksplicht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-11-2012, 12/1405 AOW-T
USZ 2012/359
Onttrekking aan tenuitvoerlegging vrijheidsstraf. Uitleg. Ontneming eigendom. Onderzoeksplicht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 09-11-2012, 12/1405 AOW-T (met noot)
L.J.A. Damen
AA 2013, 287
Gelijke behandeling van ongelijke gevallen: objectieve en redelijke rechtvaardiging? Zorgvuldig onderzoek: mag de Sociale verzekeringsbank een mededeling van het Centraal Justitieel Incassobureau blindelings volgen? Begunstigend overgangsrecht nutteloos gemaakt door ontbreken van adequate en actieve informatieverschaffing: ieder wordt geacht de wet te kennen!
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AP4680 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BV0448 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT2535 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1240 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1958 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3691 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2651 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2527 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2592 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3259
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3211
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4834
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2309
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:7155
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3461
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1910
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1322
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:5369
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2815
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2814
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1777
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:403
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:1334
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2353
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0387