Centrale Raad van Beroep, 04-12-2012 / 11/1113 WWB + 11/1114 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BY5022
Datum04-12-2012
InhoudsindicatieHerziening en (mede)terugvordering bijstand. Begrip duurzaam gescheiden leven. Van duurzaam gescheiden levende echtgenoten is eerst sprake indien het een door beide betrokkenen, of één van hen, gewilde verbreking van de echtelijke samenleving betreft, waardoor ieder afzonderlijk zijn eigen leven leidt als ware hij niet met de ander gehuwd en deze toestand door ten minste één van hen als bestendig is bedoeld. Uit de beschikbare gegevens komt naar voren dat betrokkene A. zo vaak in of bij de woning van betrokkene B. aanwezig was dat niet gesproken kan worden van duurzaam gescheiden leven in voormelde zin. Betrokkenen met de tot hun last komende kinderen, moesten als een gezin moesten worden beschouwd, met als gevolg dat zij geen recht hadden op bijstand naar de norm voor een alleenstaande ouder dan wel een alleenstaande.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM7618 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2326 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM1211