Centrale Raad van Beroep, 12-12-2012 / 12/2251 AOW


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BY6593
Datum12-12-2012
InhoudsindicatieHerziening en beŽindiging AOW pensioen. Appellant is gehouden bij de toepassing van artikel 8c, tweede lid, van de AOW te beoordelen of betrokkene zich heeft onttrokken aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel. Appellant is niet gehouden betrokkene voorafgaande aan de beŽindiging van het pensioen met toepassing van artikel 8c, tweede lid, van de AOW (met behulp van een vooraankondiging) in de gelegenheid te stellen te reageren op de voorgenomen intrekking en de daaraan ten gronde gelegde overwegingen. Niet kan worden gezegd dat de in artikel 8b en 8c van de AOW, in algemene zin, neergelegde afweging van de publieke belangen en de belangen van betrokkenen de rechterlijke toetsing aan artikel 1 van het Eerste Protocol niet kan doorstaan.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AP4680 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:1999:AA4300 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT2535 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1240 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:50 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:419
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6000
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2308
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:12517