Centrale Raad van Beroep, 16-07-2013 / 12-4025 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:1010
Datum16-07-2013
InhoudsindicatieOpschorting bijstand omdat appellante niet tijdig de voor de beoordeling van het recht op bijstand van belang zijnde bankafschriften heeft verstrekt, hetgeen haar valt te verwijten. Intrekking en terugvordering bijstand omdat appellante vanaf 1 januari 2009 niet langer duurzaam gescheiden leeft. Schending inlichtingenverplichting. Met nader besluit niet geheel tegemoet gekomen. Het intrekkingsbesluit is door de rechtbank gedeeltelijk herroepen. Alsnog vergoeding kosten in bezwaar. Geen reformatio in peius: terugvorderingsbedrag is gebruteerd.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★