Centrale Raad van Beroep, 09-08-2013 / 11-3685 WAJONG


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:1530
Meer over deze zaak:
Datum09-08-2013
InhoudsindicatieWeigering Wajong-uitkering. Appellante is geen ingezetene als bedoel in artikel 1:2 van de Wajong. Pas na haar negentiende verjaardag is zij naar Nederland gekomen. Hoewel appellante eerder in Nederland heeft verbleven, is geen sprake van een zodanige band met Nederland dat zij als ingezetene moet worden beschouwd. Dit betekent dat appellante ingevolge artikel 2:3 van de Wajong niet als jonggehandicapte in de zin van de Wet Wajong wordt aangemerkt. Geen sprake van discriminatie.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AF8703 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6128
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ5494
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2002:AE3773
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1600 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4452
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3716